Adatvédelem

 1. Az adatkezelő adatai

  Cégnév: Doora Kft.
  Székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/A III. emelet
  Cégjegyzékszám: 01-09-274873
  Adószám: 25432798-2-41
  Elektronikus levélcím: info@doora.hu
  Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-134400/2017.
 2. Az adatkezelő elérhetőségei

  info@doora.hu
 3. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 4. A kezelt adatok köre

  A Doora Kft az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli: 1. név (vezetéknév, keresztnév) 2. e-mail cím.
 5. Az adatkezelés célja

  Hírlevél küldés
 6. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

  A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
 7. Az adatkezelés időtartama
  A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.
 8. Szerzői jogok

  A doora.hu weboldal, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Doora Kft. kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Doora Kft. jogi eljárásokat kezdeményez.
 9. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
 10. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

  A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.