ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://doora.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Üzemeltető adatai Cégnév: Doora Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/A. 3.em.
Cégjegyzékszám: 01-09-274873
Adószám: 25432798-2-41
Elektronikus levélcím: info@doora.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-134400/2017.

 1. Alapvető rendelkezések

  1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  1.2. Jelen dokumentum 2017.12.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.
 2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

  2.1. Az Üzemeltető a http://doora.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a szépség és egészség szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló szépség és egészség szolgáltatást végzők (továbbiakban: Szolgáltató) egyikével, aki szépség és egészség szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.
  2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető nem végez szépség és egészség szolgáltatást, az Üzemeltető szépség és egészség szolgáltatást közvetít.
  2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára szépség és egészség szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.
 3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

  3.1. A szépség és egészség szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol foglalást (továbbiakban: Foglalás) tud leadni a Felhasználó.
  3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő szépség és egészség szolgáltatás csomagot, elfogadva a szépség és egészség szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Foglalást.
 4. Díjazás

  4.1. Leadott Foglalásban szereplő szépség és egészség szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:
  4.1.1. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért készpénzben, átutalással, illetve a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tud fizetni. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról.
  4.1.2. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra.
  4.1.3 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek: Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján • • Facebook oldal E-mail üzenet Hírlevél
 5. Számlázás

  5.1. A szépség és egészség szolgáltatás nyújtását követően a Szolgáltató a szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.
  5.2. A szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:
  5.2.1 Fontos: Amennyiben Felhasználónak áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásával az „áfás számla” gomb kipipálásával. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már aznap sem) nem áll a Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].
  5.2.2. A kiközvetített Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég, azaz a Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes áfás számlát állít ki.
 6. Kárfelelősség, panasz

  6.1. A Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak. 6.2. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:
  6.2.1. Szolgáltató 800.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.
  6.2.2. Az Üzemeltető a Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.
  6.3. A szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a szépség és egészség szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Szolgáltató: 6.3.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Szolgáltató felé.
  6.3.2. Ilyen esetén a Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt szolgáltatásokat. 6.3.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
  6.3.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a szolgáltatásért a Szolgáltató részére).
  6.3.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely időben a Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt szolgáltatásokat.
 7. A Szolgáltató kötelezettségei

  7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt szolgáltatást.
  7.2. Az igényelt Foglalást teljes mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.
  7.3. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Szolgáltatást.
  7.4. A szolgáltatás nyújtását követően a szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.
 8. Felhasználó kötelezettségei

  8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.
  8.2. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkakörülményeket biztosítson a Szolgáltató számára.
  8.3. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.
 9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

  9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
  9.1.1. A Felhasználó a Weboldalon keresztül a Foglalás időpontját megelőző legfeljebb negyvennyolc (48) óráig a Weboldalon keresztül díjmentesen törölheti, illetve módosíthatja a Foglalást.
  9.1.2. Az Üzemeltető felelőssége, hogy a lehető leghamarabb értesítse a Szolgáltatót a Foglalás törléséről, illetve módosításáról.
  9.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időt követő negyvennyolc (48) órában törli, illetve módosítja a Foglalást, különdíj megfizetésére kötelezhető 2500 Ft értékben ("Törlési Büntetés"). Az Üzemeltető a lehető leghamarabb értesti a Szolgáltatót, és biztosítja, hogy a Törlési Büntetés összege kifizetésre kerül a Szolgáltatónak.
  9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Szolgáltató által:
  9.2.1. Amennyiben a Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.
  9.2.2. Amennyiben a Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az ésszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Szolgáltató javára.
  9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.
  9.3 Visszafizetések:
  9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Szolgáltatónak került kifizetésre.
 10. Kedvezmények

  10.1. Felhasználó számára nyújtott kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri alkalomra rendelt szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó százalékos kedvezmények, amely az összes alkalomra érvényes (bérlet). Minden más százalékos és fixösszegű kedvezmény eseti kedvezménynek minősül.
 11. Záró rendelkezések

  11.1. Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelősség a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.
  11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
  11.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Hatálybalépés: 2017.12.01.